IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Fundacja na rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie rozpoczęła w kwietniu 2021 roku realizację Projektu, a następnie drugiego Projektu w czerwcu 2021 roku (oba w ramach IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! – organizowanego przez DOZ, Fundację dbam o zdrowie. Celem tych Projektów jest zastosowanie odpowiednich lekowych suplementów osłonowych dla uzyskania poprawy stanu zdrowia, obniżenia stężeń metali ciężkich (w tym ochrona przed wbudowywaniem tych metali w struktury tkanek), poprawa samopoczucia i podmiotowości przez dzieci na terenach narażenia środowiskowego na ołów, objętych oddziaływaniem Fundacji. Projekty te realizowane będą do lutego 2022 r. Zakłada się, że skorzysta z nich ok. 1250 – 1300 dzieci.

Mieczysław Dumieński – Prezes Fundacji