Wsparcie Fundacji

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich podatników o wsparcie działań Fundacji i przekazanie 1% podatku na cele Naszej działalności.

Zgodnie ze zmianą przepisów podatkowych przekazanie Fundacji 1% jest obecnie dużo łatwiejsze. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce umieścić nazwę Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” oraz nasz numer KRS 0000039720. Urząd Skarbowy w Państwa imieniu dokona przelewu darowizny.

Ten nie wymagający wiele wysiłku i nakładów finansowych gest dobrej woli, wspomoże finansowo działania Fundacji niosącej pomoc dzieciom.

Dotacje

Możecie Państwo wspomóc Fundację również dobrowolną darowizną finansową. Przekazane darowizny na Fundację w granicach obowiązujących prawem mogą być podstawą odliczenia jej kwoty od podatku.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Fundacji:

Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”
ul. Cynkowa 6
42-610 Miasteczko Śląskie

PKO BP S.A. o/Tarnowskie Góry
Nr 39 1020 2368 0000 2002 0022 1697

Wpłacając pieniądze na konto Fundacji możecie być Państwo pewni, że zostaną one właściwie rozdysponowane.