O nas

Historia i teraźniejszość
Fundacja działa od 1992 roku, jako miejsce odpowiedzialnej współpracy
i troski dla ratowania spraw zdrowia dzieci na terenach narażenia na ołów
w rejonie Miasteczka Śląskiego. Gdy powstawała na przełomie 1992 i 1993 roku, była jedną z niewielu szans na uratowanie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” – uważanej za głównego truciciela, odpowiedzialnego za katastrofę środowiska i zdrowia tutejszego regionu oraz sposobem na podreperowanie zdrowia mieszkających w tym obszarze dzieci. Stężenie ołowiu we krwi większości tutejszych dzieci było wyższe niż przewidywały to normy zdrowotne. Wieloletnie działania pomocowe Fundacji, wykonana modernizacja Huty Cynku i szereg działań sanacyjnych w środowisku, a także organizacja specjalistycznego laboratorium toksykologicznego metali ciężkich osiągnęło swój cel. Miasteczko Śląskie nie jest już tak zagrożonym toksycznością ołowiu obszarem jak kiedyś, ale nadal wymaga zaangażowania i pomocy niesionej przez Fundację.

Działania Fundacji zostały przeniesione na inne obszary narażenia środowiskowego na terenie Górnego Śląska. Fundacja jest obecna nie tylko
w Miasteczku Śląskim (miasto Tarnowskie Góry i pozostałe gminy powiatu tarnogórskiego) ale również Bytomiu, Piekarach Śląskich, Katowicach
i innych miastach. Kto np. dzisiaj pamięta, że przed dziesięciu laty działania Fundacji przyczyniły się do ograniczenia zagrożeń spowodowanych przez ołów na terenie miasta Zawiercie?

Ludzie
Inicjatorem powołania Fundacji był Pan Mieczysław Dumieński, który do dzisiaj jest jej liderem oraz autorem licznych opracowań i wydawnictw edukacyjnych.
Drugą kluczową osobą dla powstania Fundacji był Pan Joachim Ganszyniec, ówczesny Dyrektor Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”, który podjął osobiste ryzyko wprowadzenia nowej polityki ekologicznej Huty i współpracy ze społeczeństwem, zwłaszcza w obszarze spraw najtrudniejszych związanych
z Fundacją.
Trzecią osobą współtworzącą Fundację była Pani Danuta Stankiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Miasteczku Śląskim (obecnie Gimnazjum). To ona w całej rozciągłości doświadczała w pracy szkoły realnych skutków neurotoksyczności ołowiu na zdrowie i rozwój dzieci.
Ważnymi osobami w 16-letniej pracy Fundacji są tutejsi lekarze pediatrzy: Pani Mirosława Wojtacha- Banert i Barbara Szewerda. To właśnie one na początku zobowiązały się całkowicie społecznie prowadzić pracę lekarskiej poradni środowiskowej dla dzieci.
Nie można też pominąć roli dr n. farm. Józefa Frydrycha i dr n. biol. Piotra Słoty, którzy jako czołowe osoby w zakresie analityki metali ciężkich umożliwili realizację monitoringu zdrowotnego u dzieci.
Autorem niezwykle pięknego logo Fundacji jest Pan Antoni Famuła
z Miasteczka Śląskiego.
Społeczną kadrę Fundacji tworzy dziesiątki a nawet setki współpracujących dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarek, higienistek szkolnych. Do nich dołącza wielu lekarzy pediatrów
z innych miast i gmin. To właśnie dzięki Nim Fundacja skutecznie realizuje od lat szeroki program pomocowy dla dzieci i sanacji środowiska.

Fundacja jest organizacją „non-profit” – pożytku publicznego. Praca
w Fundacji jest pracą społeczną. Obowiązuje zasada „Na troskach spraw dzieci się nie zarabia”. Zasadą pracy Fundacji nie jest proste pomaganie lecz kompleksowe (zintegrowane) rozwiązywanie problemów.

Działalność
Dziś praca Fundacji obejmuje wiele miast i gmin województwa śląskiego. Jednak ścisłym centrum troski pozostaje Miasteczko Śląskie i jego okolice. Dokonania Fundacji przez wiele autorytetów, zostały uznane jako ewenement na skalę światową.
Z inicjatywy Fundacji zorganizowano dodatkowy system opieki medycznej dzieci obejmujący zintegrowany monitoring zdrowotny z całym systemem pomocowym – profilaktyki zdrowotnej (wyjazdów profilaktyczno- zdrowotnych, podaży suplementów witaminowo- mineralnych oraz mleka, prowadzenia zajęć rehabilitacyjno- sportowych na basenie, organizacji kontrolowanych form spędzania wolnego czasu wraz z działaniami na rzecz edukacji
i promocji zdrowia).

Sposoby realizacji statutowych celów fundacji:

 • prowadzenie monitoringu zdrowotnego dzieci i innych badań pod kątem szkodliwości skażeń środowiska,
 • organizacja dodatkowej opieki zdrowotnej dzieci, przedsięwzięć terapeutyczno – rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia,
 • organizacja wyjazdów profilaktyczno – zdrowotnych dzieci i młodzieży,
 • podaż dzieciom specyfików blokujących wchłanianie metali ciężkich,
 • organizacja pomocy dzieciom specjalnej troski,
 • edukacja, oświata, wychowanie, kultura i sport, organizacja wypoczynku dzieci
  i młodzieży,
 • działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego i ochrony przyrody,
 • realizacja przedsięwzięć osłonowych w środowisku zmniejszających skalę narażenia dzieci,
 • prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • działania na rzecz blokowania przechodzenia metali ciężkich do układów troficznych, promocja kontrolowanej żywności,
 • udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom w realizacji specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji,
 • wspomaganie akcji dożywiania i profilaktycznej podaży dzieciom mleka,
 • prowadzenie zajęć kompensujących negatywny wpływ skażonego środowiska na zdrowie i rozwój dzieci,
 • promocja zdrowego stylu życia i twórczego rozwoju dzieci poprzez odpowiednie działania edukacyjno – wychowawcze w aspekcie umiejętności bezpiecznego życia w skażonym środowisku,
 • udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się
  w szczególnie niekorzystnej sytuacji rodzinno – materialnej, a także dla wyrównywania ich szans rozwojowych.


Cała działalność Fundacji jest działalnością pożytku publicznego
w kategoriach postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyróżnienia dla fundacji:

Fundacja w swej pracy uzyskała wiele prestiżowych nagród oraz wyróżnień, tutaj przytaczamy te najważniejsze.

 • List gratulacyjny Premiera RP Pana Włodzimierza Cimoszewicza (marzec 1997).
 • Nagroda Główna na najlepszą inicjatywę obywatelską Polski Konkursu PRO PUBLICO BONO w roku 2002.
foto1

List specjalny Ojca Świętego Jana Pawła II (maj 2003). Nie jest on laurką lecz głębokim przesłaniem i ogromnym zobowiązaniem, które dotyczy każdego z nas. Przyznane liderowi fundacji, Panu Mieczysławowi Dumieńskiemu przez dzieci najpiękniejszego odznaczenia, Orderu Uśmiechu (2005 r.).

slonko
foto2